NEKOLIKO SAVETA KOJI MOGU POBOLJŠATI VAŠU KOMUNIKACIJU

1.NIKADA NEMOJTE pokušavati da naterate nekoga da radi ono što vi mislite da on treba da radi,naroćito kada znate da    nije pravi  trenutak i da osoba nije spremna da vas sledi.

2. NIKADA NEMOJTE ubeđivati osobu šta je za nju najbolje jer ako ta osoba to ne zna vi ćete još manje znati.

3. NIKADA NEMOJTE odbacivati ponuđene poslovne prilike,naročito ako tražite posao jer možda ste baš naišli
na posao koji  ste dugo tražili.

4. NIKADA NEMOJTE nametati nekome svoje mišljenje i prikazivati sebe kao izuzetno uspešnu osobu jer se USPEŠNA
OSOBA dokazuje svojim radom i delima a ne svojim rečima.

5. NIKADA NEMOJTE omalovažavati tuđi rad i upornost jer ćete izgubiti mnoge i kao saradnike i kao prijatelje.

6. NIKADA NEMOJTE smatrati da ste izuzetna osoba od čijeg rada zavise životi drugih i imajte u vidu da se za
svakog od nas može naći adekvatna zamena.

7. NIKADA NEMOJTE želeti da ste uvek u pravu i primetićete da manje grešite.

8. NEMOJTE praviti grandiozne planove za budućnost već radite sve ono što vam donosi radost i sreću.

Ako radite sve sa srecem i sa sa puno ljubavi shvatićete da ste na pravom mestu u pravo vreme i da se sve događa u
pravom trenutku.Neživite u prošlosti i prestanite da se brinete za budućnost.Živite za trenutak u kome se sve događa.

* NEMOJTE se bojati suočavanja sa drugim osobama niti bilo kakvih problema jer se i zvezde ponekad sudare pa iz
sudara nastane neki novi svet.

* NEMOJTE zaboraviti da smo svi mi jedinstveni i neponovljivi i da je naš  ŽIVOT samo jedan TREPTAJ koji zasvetli
a onda se izgubi u beskonačnosti SVEMIRA:

Advertisements

USPEH I NEUSPEH KAO ISKUSTVO UČENJA

“Neuspeh je iskustvo učenja a onaj koji nikad nije uspeo nije ni učinio ništa”

UČENJE je proces koji je prisutan u našim životima dok god živimo.UČITE svakog dana,stičite iskustva,doživljavajte USPEHE
i NEUSPEHE i navikavajte se na činjenicu da vam UČENJE ne donosi uvek USPEH

NEUSPEH JE ISKUSTVO UČENJA  ali i pored takvog saznanja ne odustajte od svakodnevnog učenja

Samo UČENJEM možete da steknete nova ZNANJA,nove VEŠTINE i postajete spremniji da kroz konkretne akcije dođite do
MALIH USPEHA

Nemojte se stideti GREŠAKA koje svakodnevno činiti iz sopstvenog NEZNANJA jer je vaše NEZNANJE proisteklo iz vaše nedovoljne spremnosti da NEPREKIDNO UČITE.Zato UČENJU dajte veliku važnost .Krenite da čitate materijal koji vam
je ponuđen.Pročitajte novi tekst dva ili više puta i imajte u vidu da je PONAVLJANJE majka ZNANJA.

Ako UČITE svakodnevno morate znati a ako imate ZNANJA možete ga primeniti u konkretnim AKCIJAMA i doživeti USPEH

To što ste mislili da UČEĆI niste došli do USPEHA nego do NEUSPEHA je ZABLUDA.Verovatnije je da niste dobro naučili
i zato ste bili NEUSPEŠNI ali to ne treba da vas OBESHRABRI

UČITE I DALJE
ČITAJTE I DALJE

Vaša upornost i pored brojnih NEUSPEHA daće rezultate i VI ćete postati USPEŠNIJI

VERUJTE U TO !!!!

OD ČEGA ZAVISI USPEH U POSLOVIMA NA INTERNETU

Ovo je samo moje mišljenje o POSLOVIMA na internetu i ne morate se složiti samnom,ali ja ću ga podeliti sa vama

1. ODLUČITE SE ZA JEDNU KOMPANIJU
U svakom poslu pa i u poslovima na internetu neophodno je da budete ODANI kompaniji za koju radite
Kada izaberete kompaniju onda vredno radite.Ne štedite sebe.Radite i mnogo više nego što mislite da možete.
Ne očekujte odmah platu koju smatrate da ste zaradili jer ćete u stratu biti razočarani.

2.USREDSREDITE SE

Ne možete biti uspešni ni u čemu ako pokušavate da previše stvari radite odjednom.Nije slučajno što kažu
“Ako jurite dva zeca oba će pobeći” Tako je i sa poslovima na internetu.Ako radite dva ili više poslova na internetu nećete
biti uspešni ni u jednom i nećete mnogo zaraditi.

3.ULAŽITE U SVOJ POSAO

Ako imate NOVAC uložite ga jer će vam se to kasnije višestruko vratiti.Ako ga nemate uložite VREME.
Tragajte za svim mogućnostima koje vam se pružaju na INTERNETU a koje mogu unaprediti vaš POSAO.

4. UČITE ENGLESKI JEZIK

Ako ne znate engleski jezik nemojte da vam to bude nesavladiva prepreka pri odabiru posla.ZNANJE
engleskog jezika vam neće mnogo koristiti ako ne znate POSAO.Naučite da radite POSAO a onda krenite u
učenje engleskog jezika.Krajnje je vreme,za one koji ne znaju,da ga nauče a oni koji imaju neka početna znanja
povećaće ga i usavršiti.

5.RADITE SVE ŠTO U DATOM TRENUTKU ZNATE

Nemojte biti zabrinuti ako mnogo toga ne znate i ne razumete.Radite sve ono što znate a sve što ne znate ostavite
za kasnije.Kako bude raslo vaše znanje u internet poslovima dolaziće te do REŠENJA za sve što ste propustili.

6. RADITE NA SEBI

Organizujte svoje dnevne,nedeljne i mesečne aktivnosti
Napravite svoje planove i programe
Definišite svoje ciljeve i odredite datume do kada želite da ih ostvarite.
Povećajte svoje SAMOPOUZDANJE
POSVEĆENOST poslu će VAM SE KAD TAD ISPLATITI
Budite istrajni i uporni i nemoje STATI niti ODUSTATI

PROFESIONALIZAM I EGOIZAM

Internet marketing

Egoizam je imanentan ljudskoj prirodi i često se ispoljava u ophođenju sa ljudima
Ostavlja ostavlja gorak ukus u ustima,naročito kada za sagovornika imamo osobu
koja stalno sebe postavlja u prvi plan.USPEŠNI nisu uvek i EGOISTIČNI ljudi mada
među uspešnim ima puno EGOISTA.To je neminovost koja se ne može izbeći.

PROFESIONALIZAM – EGOIZAM ne nikako

USPEH ide uz PROFESIONALIZAM ali EGOIZAM ne mora da ih prati.

UMNE spospbnosti su neophodne za USPEH svakog čoveka i zato ih treba
razvijati sve više,pod uslovima da paralelno razvijamo u sebi DOBROTU

UM je hladan,a DOBROTA je topla ali slepa.Neophodna je SIMBIZA UMA i
DOBROTE da jedno drugom drže ravnotežu,da UM ne bi preša u ZLOĆU,
a DOBROTA u GLUPOST.

View original post

PROFESIONALIZAM I EGOIZAM

Egoizam je imanentan ljudskoj prirodi i često se ispoljava u ophođenju sa ljudima
Ostavlja  gorak ukus u ustima,naročito kada za sagovornika imamo osobu
koja stalno sebe postavlja u prvi plan.USPEŠNI nisu uvek i EGOISTIČNI ljudi mada
među uspešnim ima puno EGOISTA.To je neminovost koja se ne može izbeći.

PROFESIONALIZAM – EGOIZAM ne nikako

USPEH ide uz PROFESIONALIZAM ali EGOIZAM ne mora da ih prati.

UMNE sposobnosti su neophodne za USPEH svakog čoveka i zato ih treba
razvijati sve više,pod uslovima da paralelno razvijamo u sebi DOBROTU.

UM je hladan,a DOBROTA je topla ali slepa.Neophodna je SIMBIOZA UMA i
DOBROTE da jedno drugom drže ravnotežu,da UM ne bi prešao u ZLOĆU,
a DOBROTA u GLUPOST.

ZAJEDNIČKIM RADOM DO USPEHA I ZARADE

Pročitajte ovaj citat

“Jedan čovek ne može učiniti ništa” a Ja kažem “Samo jedan čovek može učiniti ništa”
Johan W Gardner

Kako razumete ovo što nam poručuje Gardner

Ja ga razumem ovako
Svaki čovek učini nešto,a ako se svi ti ljudi POVEŽU,zajedno oni mogu učiniti MNOGO.

UDRUŽITE SE bilo iz interesa ,bilo iz zajedničkih interesovanja i to je način kako možete da
zaradite.
Slamku vetar brzo oduva a SNOP će mnogo teže oduvati.
Šta to znači !!! Samo zajedničkim radom možemo napredovati i postizati LIČNE ciljeve ali i ZARAĐIVATI.

BUDITE DEO NEČIJEG TIMA ali stvarajte svoj TIM.Budite kreativni i preduzimljivi

Čuvajte svoj TIM od spoljnih negativnih uticaja ali budite i aktivni SLEDBENIK svojih LIDERA koji su
na višim pozicijama.

RAZJEDINJOST I NESLOGA može dovesti do USPORENJA napredovanja i zato utičite na članove u
u svom timu,ali i u svojoj KOMPANIJI da razvijaju DUH SARADNJE:

JEDANAEST TAJNI LIDERSTVA

Ovo su važni faktori liderstva

1.NAPOKOLEBLJIVA HRABROST : Zasnovano je na poznavanju sebe i svoje profesije.Nijedan sledbenik ne želi da njime dominira neki
lider koji nema samopouzdanja i hrabrosti.Nijedan intelegentan sledbenik neće dozvoliti da takav LIDER dugo njime dominira.

2.SAMOKONTROLA ; Čovek koji ne može da kontroliše sebe nikada neće moći da kontroliše druge.SAMOKONTROLA je moćan primer
za sledbenike ,koji će oni inteligentniji isvojiti.

3.IZOŠTRENI OSEĆAJ ZA RAVDU: bez osećanja POŠTENJA i PRAVDE nijedan lider ne može upravljati sledbenicima i zaraditi njihovo
POŠTOVANJE

4.KONAČNOST ODLUČIVANJA: Čovek koji se koleba prilikom odlučivanja pokazuje da nije siguran u sebe i ne može USPEŠNO voditi druge

5. KONAČNOST PLANOVA : Uspešan lider mora planirati svoj rad i razrađivati svoj PLAN.Lider koji poteze povlači nasumice,bez praktičnih
konačnih PLANOVA mora se uporediti sa brodom bez kormila.Pre ili kasnije će se nasukati

6. NAVIKA DA SE RADI VIŠE OD ONOGA ZA ŠTA JE PLAĆEN: Jedna od kazni LIDERSTVA je neophodnost da LIDER bude spreman raditi više od svojih sledbenika.

7. PRIJATNA LIČNOST  : Aljkava ,nemarna osoba ne može postati USPEŠAN LIDER.Sledbenici neće poštovati LIDERA koji nema razvijene
sve faktore PRIJATNE LIČNOSTI.

8.SAOSEĆANJE I RAZUMEVANJE: Uspešan lider mora saosećati sa svojim sledbenicima.Šta više mora shvatiti i njih i njihove probleme

9.SAVRŠENO VLADANJE DETALJIMA: Uspešno liderstvo zahteva savršeno vladanje DETALJIMA LIDERSKE POZICIJE

10.SPREMNOST DA SE NA SEBE PREUZME PUNA ODGOVORNOST: Uspešan lider mora biti spreman da preuzme odgovornost za GREŠKE
I NEDOSTATKE svojih sledbenika.Ako pokuša na drugog da prebaci ODGOVORNOST,neće ostati LIDER.Ako neko od njegovih sledbenika napravi GREŠKU i pokaže se kao NEKOMPETENTAN,lider motras znati da je on taj koji je PORAŽEN.

11.SARADNJA: Uspešan lider mora SHVATITI I PRIMENITI princip SARAĐIVANJA i biti u stanju da podstakne SLEDBENIKE da učine isto.
LIDERSTVO zahteva MOĆ a MOĆ zahteva SARADNJU.