PROFESIONALIZAM I EGOIZAM

Internet marketing

Egoizam je imanentan ljudskoj prirodi i često se ispoljava u ophođenju sa ljudima
Ostavlja ostavlja gorak ukus u ustima,naročito kada za sagovornika imamo osobu
koja stalno sebe postavlja u prvi plan.USPEŠNI nisu uvek i EGOISTIČNI ljudi mada
među uspešnim ima puno EGOISTA.To je neminovost koja se ne može izbeći.

PROFESIONALIZAM – EGOIZAM ne nikako

USPEH ide uz PROFESIONALIZAM ali EGOIZAM ne mora da ih prati.

UMNE spospbnosti su neophodne za USPEH svakog čoveka i zato ih treba
razvijati sve više,pod uslovima da paralelno razvijamo u sebi DOBROTU

UM je hladan,a DOBROTA je topla ali slepa.Neophodna je SIMBIZA UMA i
DOBROTE da jedno drugom drže ravnotežu,da UM ne bi preša u ZLOĆU,
a DOBROTA u GLUPOST.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s