ŠTA JE NEOPHODNO DA BI ISTRAJALI U POSLU KOJI RADITE

1. POSEDOVANJE ŽELJE

Relativno je lako steći i održati istrajnost ,ako se nekom cilju teži uz ogromnu ŽELJU.

2. OSLANJANJE NA SEBE

Imajte veru u sopstvene sposobnosti pri sprovođenju nekog plana i imajte u vidu da ste VI upravo neiscrpan izvor
IDEJA I INOVACIJA kojih možda i niste svesni.

3. KONAČNOST CILJEVA I PLANOVA

Ako znate šta želite i kuda idete lakše ćete razviti istrajnost.Vašu istrajnost će ohrabriti organizovani planovi koji mogu biti
i slabi i potpuno nepraktični.

4. TAČNO ZNANJE

Ako znate da su vaši planovi razumni i zasnovani na iskustvu i opservacijama onda će to pozitivno uticati na vašu istrajnost.

5. SARADNJA

Harmonična saradnja sa drugima ima tendenciju da razvije ISTRAJNOST.

6. SNAGA VOLJE

Usredsređivanje misli na pravljenje planova za postizanje nekog konačnog CILJA vodi ka ISTRAJNOSTI.

7. NAVIKA

ISTRAJNOST je direktna posledica NAVIKE.Negujte NAVIKE i istrajte na putu koji ste sami sebi zacrtali

NE ZABORAVITE DA TREBA ISTRAJATIU ISTRAJAVANJU,
ALI TREBA UVEK I OSTATI U ODLIČNOM STANJU.

Advertisements