PROFESIONALIZAM I EGOIZAM

Egoizam je imanentan ljudskoj prirodi i često se ispoljava u ophođenju sa ljudima
Ostavlja  gorak ukus u ustima,naročito kada za sagovornika imamo osobu
koja stalno sebe postavlja u prvi plan.USPEŠNI nisu uvek i EGOISTIČNI ljudi mada
među uspešnim ima puno EGOISTA.To je neminovost koja se ne može izbeći.

PROFESIONALIZAM – EGOIZAM ne nikako

USPEH ide uz PROFESIONALIZAM ali EGOIZAM ne mora da ih prati.

UMNE sposobnosti su neophodne za USPEH svakog čoveka i zato ih treba
razvijati sve više,pod uslovima da paralelno razvijamo u sebi DOBROTU.

UM je hladan,a DOBROTA je topla ali slepa.Neophodna je SIMBIOZA UMA i
DOBROTE da jedno drugom drže ravnotežu,da UM ne bi prešao u ZLOĆU,
a DOBROTA u GLUPOST.

ZAJEDNIČKIM RADOM DO USPEHA I ZARADE

Pročitajte ovaj citat

“Jedan čovek ne može učiniti ništa” a Ja kažem “Samo jedan čovek može učiniti ništa”
Johan W Gardner

Kako razumete ovo što nam poručuje Gardner

Ja ga razumem ovako
Svaki čovek učini nešto,a ako se svi ti ljudi POVEŽU,zajedno oni mogu učiniti MNOGO.

UDRUŽITE SE bilo iz interesa ,bilo iz zajedničkih interesovanja i to je način kako možete da
zaradite.
Slamku vetar brzo oduva a SNOP će mnogo teže oduvati.
Šta to znači !!! Samo zajedničkim radom možemo napredovati i postizati LIČNE ciljeve ali i ZARAĐIVATI.

BUDITE DEO NEČIJEG TIMA ali stvarajte svoj TIM.Budite kreativni i preduzimljivi

Čuvajte svoj TIM od spoljnih negativnih uticaja ali budite i aktivni SLEDBENIK svojih LIDERA koji su
na višim pozicijama.

RAZJEDINJOST I NESLOGA može dovesti do USPORENJA napredovanja i zato utičite na članove u
u svom timu,ali i u svojoj KOMPANIJI da razvijaju DUH SARADNJE:

JEDANAEST TAJNI LIDERSTVA

Ovo su važni faktori liderstva

1.NAPOKOLEBLJIVA HRABROST : Zasnovano je na poznavanju sebe i svoje profesije.Nijedan sledbenik ne želi da njime dominira neki
lider koji nema samopouzdanja i hrabrosti.Nijedan intelegentan sledbenik neće dozvoliti da takav LIDER dugo njime dominira.

2.SAMOKONTROLA ; Čovek koji ne može da kontroliše sebe nikada neće moći da kontroliše druge.SAMOKONTROLA je moćan primer
za sledbenike ,koji će oni inteligentniji isvojiti.

3.IZOŠTRENI OSEĆAJ ZA RAVDU: bez osećanja POŠTENJA i PRAVDE nijedan lider ne može upravljati sledbenicima i zaraditi njihovo
POŠTOVANJE

4.KONAČNOST ODLUČIVANJA: Čovek koji se koleba prilikom odlučivanja pokazuje da nije siguran u sebe i ne može USPEŠNO voditi druge

5. KONAČNOST PLANOVA : Uspešan lider mora planirati svoj rad i razrađivati svoj PLAN.Lider koji poteze povlači nasumice,bez praktičnih
konačnih PLANOVA mora se uporediti sa brodom bez kormila.Pre ili kasnije će se nasukati

6. NAVIKA DA SE RADI VIŠE OD ONOGA ZA ŠTA JE PLAĆEN: Jedna od kazni LIDERSTVA je neophodnost da LIDER bude spreman raditi više od svojih sledbenika.

7. PRIJATNA LIČNOST  : Aljkava ,nemarna osoba ne može postati USPEŠAN LIDER.Sledbenici neće poštovati LIDERA koji nema razvijene
sve faktore PRIJATNE LIČNOSTI.

8.SAOSEĆANJE I RAZUMEVANJE: Uspešan lider mora saosećati sa svojim sledbenicima.Šta više mora shvatiti i njih i njihove probleme

9.SAVRŠENO VLADANJE DETALJIMA: Uspešno liderstvo zahteva savršeno vladanje DETALJIMA LIDERSKE POZICIJE

10.SPREMNOST DA SE NA SEBE PREUZME PUNA ODGOVORNOST: Uspešan lider mora biti spreman da preuzme odgovornost za GREŠKE
I NEDOSTATKE svojih sledbenika.Ako pokuša na drugog da prebaci ODGOVORNOST,neće ostati LIDER.Ako neko od njegovih sledbenika napravi GREŠKU i pokaže se kao NEKOMPETENTAN,lider motras znati da je on taj koji je PORAŽEN.

11.SARADNJA: Uspešan lider mora SHVATITI I PRIMENITI princip SARAĐIVANJA i biti u stanju da podstakne SLEDBENIKE da učine isto.
LIDERSTVO zahteva MOĆ a MOĆ zahteva SARADNJU.